Cahiers voor een lezer 45 verschenen

Zojuist verschenen:

Cahiers voor een Lezer nr 45 (juli 2017, 40 p., met ills., € 10,- incl. verzendkosten) bevat de volgende bijdrage:
Rob Luckerhof, E.du Perron en het schrijverscongres te Parijs (1935), p. 3 – 40.

Rob Luckerhof (eigenaar Kennemer Boekhandel uit Haarlem) schreef een essay over E. du Perron en het schrijverscongres in 1935 in Parijs. Dit lijvige essay beslaat het gehele nummer 45 van het Cahiers voor lezer.
Luckerhof had al in 1978 zijn doctoraal scriptie Sociologie gewijd aan een studie naar het Internationale Schrijverscongres ter verdediging van de cultuur wat in 1935 in Parijs plaatsvond. Dit congres moest de schrijvers internationaal verenigen in hun strijd tegen het opkomende fascisme en hen sterken om ter ‘verdediging van de cultuur’ hun onafhankelijkheid prijs te geven en voor het engagement te kiezen. Door de academische criteria waaraan zijn scriptie destijds moest voldoen, heeft Luckerhof echter veel interessant materiaal niet gebruikt.
Gezien het feit dat we ook nu weer zijn beland in een ‘grootse tijd’, waarbij veel schrijvers overal opnieuw de urgentie van de actualiteit ervaren en haast genoodzaakt zijn om partij te kiezen, besloot Luckerhof zijn oorspronkelijke scriptie voor dit tijdschrift te herschrijven.
Het essay laat zien dat Du Perrons verkenningen midden jaren ’30 ook voor deze tijd van grote betekenis kunnen zijn.