Najaarsbijeenkomst 21 oktober 2017

Op zaterdagmiddag 21 oktober 2017 vindt de voorjaarsbijeenkomst van het E. du Perron Genootschap plaats.
Meldt u zich s.v.p. aan vóór 13 oktober 2017 via info@edpg.nl.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom!
Locatie: Meermanno museum te Den Haag, Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag

Programma:

14.00 uur Mathijs Sanders – Vriend of vent
Vriendschap speelt een belangrijke rol in het werk en leven van E. du Perron en in de beeldvorming rond zijn persoon. Schrijven was ‘schrijven voor vrienden’, voor de ‘kleine parochie’ van getrouwen met wie hij een vrije uitwisseling van ideeën op touw kon zetten. Het vriendschapsbegrip van Du Perron is te begrijpen als een manifestatie van zijn exclusieve opvattingen over literatuur en lezers en als een reactie op een meer inclusieve opvatting over vriendschap die de literaire kritiek van het interbellum domineerde. Mathijs Sanders zal in zijn voordracht beide opvattingen van vriendschap belichten en zo een beeld schetsen van het denken over literatuur en publiek.

15.15 uur Manu van der Aa – Manuscrit trouvé dans une poche
In deze lezing gaat het over de ontstaansgeschiedenis van Du Perrons Franstalige debuut, meer bepaald over de biografische en literair-historische context waarin Manuscrit trouvé dans une poche (1923) tot stand kwam. Daarvoor kon Manu van der Aa gebruikmaken van uniek materiaal – waaronder een handschrift van de tekst – dat door de erven van Clairette Petrucci ter beschikking werd gesteld.

16.00 – 17.00 uur Borrel