Cahiers voor een lezer 46 verschenen

Zojuist verschenen:

Cahiers voor een Lezer nr 46 (oktober 2017, 28 p., met bijlage 16 p. € 10,- incl. verzendkosten) bevat de volgende bijdragen:
– Kees Snoek, Jaarrede. De taak van intellectuelen p. 3 – 11
– Kees Snoek, Hans Beynon en zijn land van herkomst, in memoriam Hans Christy Beynon (1927-2016) p.12 – 27
– Bijlage bij Cahiers 46: De Kangean-artikelen van P.A. Beynon en E. du Perron (facsimile’s van de artikelen die in 1919 en 1920 in het Weekblad voor Indië zijn verschenen) p. 3-16

In zijn jaarrede memoreert Kees Snoek, voorzitter van het E. du Perron Genootschap, onder meer het boek De Tolk van Java van Libris-literatuurprijs winnaar Alfred Birney en de winnaars van de E. du Perronprijs in 2015 en 2016 respectievelijk Ilja Leonard Pfeijffer en Stefan Hertmans. Tijdens de uitreiking van de prijs in 2016 hield Arnon Grunberg een aanstekelijk betoog over de problematiek van de identiteit in een multiculturele samenleving. Snoek stelt dat Du Perron, had hij in deze tijd geleefd, ongetwijfeld had meegedaan aan alle discussies hierover.

Het tweede artikel is gewijd aan de in 2016 overleden Hans Beynon. Hij was, naast lid van het Du Perron Genootschap, journalist, correspondent van de Volkskrant in Azië, voornamelijke Indonesië. Hans Beynon was tevens neef/pleegzoon van Paul Beynon. P.A. Beynon was in 1919 controleur op de Kangean-eilanden en schreef daarover artikelen in het Weekblad voor Indië. Du Perron bezocht hem in 1920 en heeft zijn indrukken aan het eiland en aan Paul Beynon weergegeven in het Weekblad voor Indië en ook in het Land van herkomst is dit bezoek beknopt beschreven. Hans Beynon heeft dit bezoek 72 jaar later nagedaan en er zijn boekje Terug naar het eiland van herkomst over geschreven.

In de bijlage in A4 formaat die bij het Cahiers 46 is verschenen, zijn de facsimile’s van de artikelen van Paul Beynon, E. du Perron en twee anderen over Kangean gepubliceerd. Deze zijn in 1919 en 1920 in het Weekblad voor Indië verschenen.