Cahiers voor een lezer 47 verschenen

Zojuist verschenen:

Cahiers voor een Lezer nr 47 (april 2018, 28 p.) bevat de volgende bijdragen:

  • Marc Reugebrink, Du Perron als tijdgenoot p. 3-12
  • Mathijs Sanders, Vriend of vent p. 13-27
  • Marc Reugebrink, auteur van o.a. Het grote uitstel (2007) en Het geluk van de kunst (2012), laat in het eerste artikel zien waarom hij van mening is dat Du Perron voor hem een tijdgenoot is, ondanks meningen van anderen die Du Perron zien als seksist, kolonialistisch-machistische homofoob en zelfs een racist. De eigen aanwezigheid, de identiteit, dat zijn de centrale begrippen die Du Perron voor Reugebrink actueel houden, die zo sterk met de Forum-generatie verbonden ‘persoonlijkheid’ waarover het telkens maar weer ging.
  • Het tweede artikel is geschreven door Mathijs Sanders, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Groningen. Hij schrijft hierin dat vriendschap een belangrijke rol speelt in het werk en leven van E. du Perron en in de beeldvorming rond zijn persoon. Schrijven was ‘schrijven voor vrienden’, voor de ‘kleine parochie’ van getrouwen met wie hij een vrije uitwisseling van ideeën op touw kon zetten. Het vriendschapsbegrip van Du Perron is te begrijpen als een manifestatie van zijn exclusieve opvattingen over literatuur en lezers en als een reactie op een meer inclusieve opvatting over vriendschap die de literaire kritiek van het interbellum domineerde.