Najaarsbijeenkomst 3 november 2018

Op zaterdag 3 november was het E. du Perron Genootschap (EdPG), gewijd aan de schrijver Eddy du Perron (1899-1940) voor de vierde keer sinds 21 april 2012 te gast bij het Instituut Blankestijn.

De bibliotheek van het Instituut is een goed geoutilleerde ruimte, uitermate geschikt voor de bijeenkomst van een klein gezelschap. Op 7 juni 2014, een mooie subtropische dag, vierde het EdPG in het Instituut Blankestijn zijn twintigjarig bestaan, met een lezing door de bekende criticus Carel Peeters, ‘Du Perron en het individualisme, toen en nu’, gevolgd door een stemmenspel op grond van de eerste helft van de briefwisseling tussen Du Perron en zijn tweede vrouw Elisabeth de Roos. De middag werd besloten met een borrel aan de kadezijde van de Oudegracht. Het stemmenspel werd vervolgd op 16 april 2016, wederom in Instituut Blankestijn.

Zaterdag 3 november hield Dorian Cumps, wetenschappelijk hoofddocent aan de Sorbonne, een lezing over F. Bordewijk en E. du Perron. Zij hebben elkaar nooit ontmoet, maar op grond van de weinige gegevens die beschikbaar zijn over hun reacties op elkaars werk wist Dorian Cumps een diepgravende vergelijking te maken tussen beide schrijvers, speciaal betreffende hun poëticale standpunten. Hierna gaf Kees Snoek, collega van Dorian Cumps aan de Sorbonne, een lezing over lust en liefde bij Du Perron, waarin zijn verhouding tot zijn tweede vrouw Elisabeth de Roos (de ‘Ene’ die hij altijd had gezocht) centraal stond

​Het was een mooie middag, die werd besloten met een borrel, waarbij de wijn fonkelde in de glazen met het logo van het Instituut Blankestijn. Directeur Frans van Heijningen besloot de middag met een korte toespraak over de educatieve opzet van het instituut.