Cahiers voor een lezer 48 verschenen

Zojuist verschenen:
Cahiers voor een Lezer nr 48 (december 2018, 45 p.) bevat de volgende bijdragen:

– Marsha Keja, ‘Vergeef me overigens deze sentimentele ontboezeming’, twee onbekende brieven van Soejitno Mangoenkoesoemo aan E. du Perron p. 3 -13

– Dorian Cumps, Twee tegenovergestelde opvattingen van het modernisme, E. du Perron over F. Bordewijk: ‘Hoort niet bij ons’ p. 14 – 26

– Kees Snoek, Jan Wolkers als lezer van Du Perron p. 27 – 38

– Kees Snoek, In memoriam Henri-Floris Jespers (6 oktober 1944 – 9 april 2017) p. 40 – 45