Jaarvergadering E. du Perrongenootschap

Meermanno museum Den Haag


Op zaterdagmiddag 4 mei 2019 vindt de najaarsbijeenkomst van het E. du Perron Genootschap plaats. Locatie Meermannomuseum in Den Haag

Programma

Vanaf 13.30 uur  ontvangst

14.00 uur                               Jaarvergadering: zie agenda hieronder

14.45 uur Frank Okker – E. du Perron en de Indische damesbelletrie

Wat waren Du Perrons ideeën over de schrijfsters van Indische Letterkunde, zoals  Madelon Székely-Lulofs en Vicky Baum?

Pauze

15.45 uur                  Rob Luckerhof – Het schrijverscongres in Parijs in 1935

In 1935 werd in Parijs een schrijverscongres gehouden ter verdediging van de cultuur. Du Perron was hierbij nauw betrokken.

16.15 uur  – Borrel tot ca. 17:00 uur

Wij willen graag van te voren weten hoeveel mensen er komen. Opgeven graag vòòr 27 april bij Petra Mars via info@edpg.nl  en u mag natuurlijk iemand meenemen!