Bestellen


Hoe kan ik een Cahier nabestellen?

Op deze pagina vindt u de inhoudsopgave van alle verschenen Cahiers voor een Lezer. Klik op de editie die u wilt bestellen. Uw mailprogramma opent dan een bericht aan info@edpg.nl met het nummer van het Cahier als onderwerp. Vermeld uw adresgegevens en maak €12,50 euro per nummer over op rekeningnummer NL82INGB0000235127 t.n.v. EDPG onder vermelding van Uitgaven EdPG. Wij sturen u het Cahier toe na ontvangst van uw bijdrage (dit is inclusief verzendkosten).

Het essay De romantische bronnen van ‘de Onzekeren uit het uitverkochte Cahier 14 kunt u gratis downloaden.

58 – Nabestellen
– Rudi Wester,  ‘Jef Last en Eddy du Perron: een opbloeiende relatie in de knop gebroken’ p. 3-17
– Cok de Zwart, ‘Du Perron en Nijhoff’ p. 18 – 26
– Kees Snoek, ‘Eddy over Pom’: briefcitaten van E. du Perron m.b.t. Martinus Nijhoff’ p. 27 – 42
– Arjan Peters, ‘Liever romantiek dan nuchterheid’ p. 43-45

57 – Nabestellen
– Ronald Spoor, ‘Balekambang, drijvende balé p. 3-4
– Kees Snoek, ‘In memoriam Ronald Spoor’ p. 5-23
– Ronald Spoor, ‘Een onbekend Waals geluid over Du Perron’p. 24-26
– Ronald Spoor, ‘Albert Camus en E. du Perron, twee schrijvers uit de koloniën’ p. 27-31
– Kees Snoek, ‘Du Perron, Stendhal en de romantische bronnen van ‘De onzekeren’, p. 32-44

56 – Nabestellen
– Kees Snoek, ‘Ter inleiding’ p. 3-4
– Léon Hanssen, ‘Tijdgenoten van alle mensen: Een herwaardering van E. du Perron en Menno ter Braak als vrij-zwevende intellectuelen p. 5-35
– Hans Visser, ‘De vriend die nooit gestorven is.’Soewarsih Djojopoespito en Eddy de Perron p. 36-57

55 – Nabestellen (uitverkocht)
– Graa Boomsma, ‘Schierbeek voorbij Du Perron. Waarom al dat geblaf?’ p. 3-15
– Daniel Cunin, ‘Eddy du Perron en Blaise Cendrars. Une rencontre sans réel lendemain’ p. 16-67

54 – Nabestellen
– Rob Luckerhof, ‘Uitgever Sander Stols en zijn literaire relaties’ p. 3-25
– Petra Mars, ‘Du Perron en Slauerhoff: logeerpartij in Beetsterzwaag, juni 1929’ p. 26-35
– Cok de Zwart, ‘Sjahrir – Wissel op de toekomst’ p. 36-37

53 – Nabestellen
– Kees Snoek, ‘De relatie tussen Du Perron en Multatuli’ p. 3-11
– Tom Phijffer, ‘E. du Perron en het ravijn van Lebak’ p. 12-19
– Kees Snoek, ‘De contemporaine receptie van de Multatuli-publicaties van E. du Perron en J. Saks’ p. 20-42
– E. du Perron, ‘De “Zenuwlijder” van Lebak’ p. 43-58

52 – Nabestellen
– Kees Snoek, ‘In memoriam Francis Bulhof (19 september 1930 – 12 augustus 2020)’ p. 3-14
– Kees Snoek, “Ver van alle gezwollenheid en gewichtigdoenerij’: Du Perron, Buddingh’ en Léautaud’ p. 15-27
– Wim Huijser, ‘Kleine ontmoetingen met grote gevolgen’ p. 28-38

51 – Nabestellen
– Manu van der Aa, ‘De Passage Saint-Hubert, pleisterplaats van bannelingen en expats’ p. 3-19
– Kees Snoek, ‘Eddy de Perron, zijn autobiografische roman Het land van herkomst en zijn debat met André Malraux over identiteit’ p. 20-34

50 – Nabestellen
– Kees Snoek, ‘Ter inleiding’ p. 3 – 5
– Lodewijk Verduin, ‘Een gesprek zonder eind’ p. 6 -9
– René Ch. Verschuur, Philo Bregstein, De gestolen tijd en Het land van herkomst’ p. 10 – 12
– Frank Okker, E. du Perron en de Indische bellettristes. Een banale burgerdame, een trotse gouverneuse en een meesterlijke moord’ p. 13 – 26
– Kees Snoek, ‘Een gekweld en rusteloos bestaan: Eddy du Perron, de economische crisis, het ‘fantoom’, zijn overslaand hart, Het land van herkomst en Indië, dat lonkt in de verte’ p. 27 – 31
– E. du Perron, brief aan Elisabeth de Roos p. 32 – 37

49 – Nabestellen
– Rob Luckerhof, ‘Du Perron en de boekhandel van Sylvia Beach’ p. 3 – 13
– Kees Snoek, ‘Liefde zonder protocol. Lust en liefde bij Du Perron’ p. 14- 27
– Kees Snoek, ‘Eddy du Perron, Soejitno Mangoenkoesoemo en de ‘krontjongers’ p. 28-30

48 – Nabestellen
– Marsha Keja, ‘Vergeef me overigens deze sentimentele ontboezeming’, twee onbekende brieven van Soejitno Mangoenkoesoemo aan E. du Perron p. 3 -13
– Dorian Cumps, Twee tegenovergestelde opvattingen van het modernisme, E. du Perron over F. Bordewijk: ‘Hoort niet bij ons’ p. 14 – 26
– Kees Snoek, Jan Wolkers als lezer van Du Perron p. 27 – 38
– Kees Snoek, In memoriam Henri-Floris Jespers (6 oktober 1944 – 9 april 2017) p. 40 – 45

47 – Nabestellen
– Marc Reugebrink, Du Perron als tijdgenoot p. 3-12
– Mathijs Sanders, Vriend of vent p. 13-27

46 – Nabestellen
– Kees Snoek, Jaarrede. De taak van intellectuelen p. 3 – 11
– Kees Snoek, Hans Beynon en zijn land van herkomst, in memoriam Hans Christy Beynon (1927-2016) p.12 – 27
– Bijlage bij Cahiers 46
De Kangean-artikelen van P.A. Beynon en E. du Perron (facsimile’s van de artikelen die in 1919 en 1920 in het Weekblad voor Indie zijn verschenen) p. 3-16 Nabestellen

45 – Nabestellen
– Rob Luckerhof, E. du Perron en het schrijverscongres te Parijs. P. 3-40.

44 – Nabestellen
– Van Bellevue tot Bergen: de briefwisseling Eddy du Perron – Bep de Roos.
Keuze en commentaar Kees Snoek p. 3 – 32.

43 – Nabestellen
– Arjan Peters, Natuurlik, onhollands, helfdhaftig ! p. 3-8
– Kees Snoek, De vlucht naar voren van een onzekere. p. 9-18
– Manu van der Aa, Drie fotootjes uit Biarritz. P. 19-23.

42 – Nabestellen
– Jurjen Vis, Eddy du Perron en zijn zwagertje Bob. p. 3-9.
– Joris van Parys, Le dernier des individualistes, Raymond Brulez en E. du Perron, p. 10-21
– Raymond Brulez, Edgar du Perron ou le dernier des Individualistes (bron : Cassandre, 16 februari 1935), p. 22-27

41 – Nabestellen
– Kees Snoek, In memoriam Alain Eric du Perron. p. 3-7.
– Dieter Vandenbroucke, Victor Brunclair en E. du Perron: individualisten op verschillende sporen. p. 8-22
– Kees Snoek, Een uur met Ronald Spoor; Over zijn kennismaking en omgang met het werk van E. du Perron. p. 23-39.

40 – Nabestellen
– Carel Peeters, De niet gezongen zwanenzang: Du Perron en het hedendaagse individualisme. p. 3-12.
– Kees Snoek (red.), Van hofmakerij tot huwelijk: de briefwisseling van Eddy du Perron en Bep de Roos. p. 13-35.

39 (Willinknummer) – Nabestellen
– Kees Snoek & Sylvia Willink, Willink en Du Perron: twee toegewijde vrienden. p. 3-28
– A.C. Willink & E. du Perron, Aan de familie. p. 29-33.
– Karel ten Haaf, E. du Perron en ‘de sterke kus der ongewassen tanden’: een onderzoek. p. 34-39.

38 – Nabestellen
– Koen Peeters, Nederland, het is ver gekomen. Dankwoord bij de uitreiking van de E. du Perronprijs 2012, Tilburg 28 maart 2013, p. 3-7
– H.T.M. van Vliet, E. du Perron en Louis Couperus. Twee kosmopolitische schrijvers in de Nederlandse literatuur. p. 8-23 Wim Willems, Tjalie Robinson, een naoorlogse Du Perron.p. 24-3

37 – Nabestellen
– Kim Andringa, ‘Volkomen Hollands en toch op Europees peil’: Eddy du Perron over Louis Couperus, p. 3-23
– Birney, Alfred, Het toonbeeld van de multiculturele schrijver, p. 24-35

36 – Nabestellen
– Fabian R.W. Stolk, Perk en Perkens: paralipomena, particularia, pastiche, persoonlijkheid, poëzie, polemiek, privé-poëtica en prullaria, p. 3-21
– Manu van der Aa, ‘eigenlijk toch ook een groote lul’: over E. du Perrons omgang met P.-G. van Hecke, p. 22-31

35 – Nabestellen
– Jaap Goedegebuure, Cherchez la femme: de vriendschap tusen H. Marsman, E. du Perron en Elisabeth de Roos, p. 3-15
– Kees Snoek, Du Perron en Binnendijk: schaduwlopen voor twee heren, p. 16-35

34 – Nabestellen
– Kim Andringa, E. du Perron en het ‘menselijke apport’ in de Franse negentiende-eeuwse poëzie, p. 3-19
– Kees Snoek, Onder impuls van Heredia: Du Perron, poeta doctus, p. 20-31
– Kees Snoek, Rudy Kousbroek, Eddy du Perron en het bepalen van een houding. In memoriam Rudy Kousbroek, p. 32-43

33 – Nabestellen
– Ronald Spoor, In memoriam Herman Verhaar (3 september 1944-28 mei 2010), p. 3-7
– Gerard Termorshuizen, Een reactionair onder reactionairen: E. du Perron als Indisch journalist, p.8-20
– Wilma Scheffers, Fred Batten en het Verzameld werk en de Brieven van Du Perron. Uit het leven van Fred Batten, p. 21-38

32 – Nabestellen
– Kees Snoek, In memoriam Paul Voorhoeve (18 juli 1927-13 juli 2010), p. 3-8
– Kees Snoek, Uitdaging van het Westen, uitdaging van het Oosten: Du Perron en Malraux tussen Europa en Azië, p. 9-20
– Wessel Krul, In opdracht van E. du Perron, p. 21-24

31 – Nabestellen
– Manu van der Aa, ‘Uw tegenstander om den Heer’. E. du Perron en Gerard Walschap, p. 3-15
– Kees Snoek, De relatie Sjahrir – Du Perron. Een speurtocht en een kennismaking, p. 16-30

30 – Nabestellen
– Koen Rymenants, E. Du Perron en de ‘oorlogsgeneratie’ in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, p.3-19
– Kees Snoek, E. Du Perron, Den Haag en uitgever Boucher, p. 20-27

29 – Nabestellen
– Jan van der Vegt, E. du Perron tussen A. Roland Holst & Hendrik de Vries, p. 3-16
– Rob Molin, Fred Batten, Adriaan Moriën en Huug Kaleis: een discipelvan E. du Perron en twee aanverwante geestem, p. 17-31

28 – Uitverkocht
– Wim Hazeu, Slauerhoff en Du Perron, p. 3-12
– J. Slauerhoff, ‘Een wijze’ (Aan Eddy), p. 13
– Rob Groenewegen, Vriend of vijand? Jo Otten en E. du Perron, p. 14-21
– Willem Maas, De correspondentie tussen Jacques Gans en E. du Perron, p. 22-31

27 – Nabestellen
– Mathijs Sanders, De houdbaarheid van een polemist. E. du Perron en de literaire kritiek, p. 3-24
– Kees Snoek, Du Perron over de aandelen Elsschot. Een vergelijkende appreciatie, p. 25-31

26 (Russische aspecten) – Nabestellen
– Cees Willemsen, E. du Perron en de Russen, p. 3-13
– Kees Snoek, E. du Perron, Lord Byron en Mikhail Lermontov, p. 15-31

25 (jubileumnr ‘E. du Perron in Tilburg’) – Uitverkocht
– Kees Snoek, E. du Perron, Indische jongen, Europees intellectueel, p. 3-17
– Piet Mooren, In naam van E. du Perron. Geschiedenis van een prijs, p. 18-37
– Kader Abdolah, Een gouden handdruk voor Du Perron, p. 38-42
– Annette de Bruijn, Karen Ghonem-Woets, Piet Mooren, De schrijver als veerman, een gesprek over ‘De actualiteit van Du Perron’, p. 43-53
– Inhoudsopgave van Cahiers 1 (najaar 1994) t/m 25 (najaar 2007)

24 – Nabestellen
– Radboud van Steenhardt Carré, Du Perron en Ter Braak in hun strijd tegen de ‘literaire maskerade’, p. 3-20
– Wim Hazeu, Simon Vestdijk en E. du Perron, p. 21-31

23 – Nabestellen
– Manu van der Aa, Een ‘beste kerel’, maar ook een arrivé. E. du Perron over Maurice Roelants, p. 3-16
– E. du Perron, Bijdrage nummer zoveel [bij het overlijden van Paul van Ostaijen], p. 17-19 Paul E. Voorhoeve, Brieven! p. 20-21
– Bart Slijper, Een onmatige zwelling van woorden: Du Perron en Bloem strijden tegen humanitaristen en pathaesthethetici, p. 22-25
– Kees Snoek, Aanvullingen op Het leven is wellicht een farce, p. 26-27

22 (presentatie biografie E. Du Perron, het leven van een smalle mens door Kees Snoek) – Uitverkocht
– Kees Snoek, Bij de overhandiging van het eerste exemplaar van de biografie aan Alain du Perron, p. 4 Kees Snoek, De biografie van E. du Perron, p.5-13
– Manu van der Aa, Du Perron en het jaar van De Driehoek, 1925, p.14-22 Max Nord, Tijdgenoot van Du Perron, p. 23-25
– Cees Fasseur, Du Perron en Multatuli, p. 26-29
– Elsbeth Etty, Twijfel als uiting van moed. Het land van herkomst herlezen, p. 30-35

21 – Nabestellen
– Henri-Floris Jespers, ‘Le Bateau Ivre’: het literaire debat tussen Du Perron en Van Ostaijen, p. 3-30

20 – Nabestellen
– Theo Festen, Cocteau en Du Perron, p. 3-15
– Kees Snoek, Lijst van de brieven in Het Vaderland ‘van onzen correspondent’ in Parijs dec. 1932-okt. 1936, p. 16-22
– E. du Perron, Op bezoek bij John Buckland Wright, p. 23-26
– E. du Perron en Elisabeth de Roos, De Parijsche litteraire prijzen. André Malraux krijgt den Prix Goncourt, p. 26-31
– E. du Perron, Een bedreigd Cultuurcentrum. De boekhandel met Shakespeare als uithangbord. Een interview met Sylvia Beach, p. 31-35

19 (Indische aspecten) – Nabestellen
– Frank Okker, Over Indo’s en kazen (Willem Walraven en Du Perron), p. 3-8
– Kees Snoek, Manhafte heren en rijke erfdochters, het voorgeslacht van E. du Perron op Java, p. 9-22
– Kees Snoek, In memoriam Eddy van Polanen Petel (29.5.1913-14.12.2001)

18 (Brussel-nummer) – Nabestellen
– Francis Bulhof, Bij enkele gedichten van Du Perron, p. 3-12
– Reinder Storm, Greshoff en Du Perron in Brussel, p. 13-18
– Manu van der Aa, Paul Méral, p. 19-27
– Clairette Wolfers-Petrucci, Brief uit Dudzele, ingel. en vert. door Kees Snoek, geann. door Manu van der Aa, p. 28-33
– Francis Bulhof, Frans-Tireur, p. 34-35

17 (Franse aspecten) – Uitverkocht
– André Malraux, Over Het Land van Herkomst (1953), p. 5-11
– Leo Gillet, Interview met Philippe Noble, vertaler van Het Land van Herkomst in het Frans (1980), p. 12-14
– Jean-Marie Borzeix, Du Perron, Parijse Javaan (1980), p. 15-16
– Jacques Franck, Van Multatuli tot Malraux, Het Land van Herkomst (1980), p. 17-20
– Hubert Juin, Eddy du Perron: een ontdekking. Een van de grootste boeken uit de moderne Nederlandse literatuur is een sleutelroman (1980), p. 21-22
– André Brincourt, Een Javaan in Parijs (1980), p. 23-24
– Raymond Bellour, Een onechte roman. Als Malraux zich Héverlé noemt en Goeraeff op Alexeieff lijkt (1980), p. 25-26
– Laurand Kovacs, Eddy du Perron: Het Land van Herkomst (1980), p. 27-28
– Bibliografie van de Franse besprekingen van de vertaling van Het Land van Herkomst, p. 30
– Marleen Renssen, Olivier Todd: André Malraux, une vie (Gallimard, Paris, 2001), p. 31-35

16 (Forum-nummer) – Uitverkocht
– Francis Bulhof, Inleiding bij de gezamenlijke bijeenkomst van de Vestdijkkring en het Du Perron Genootschap op zaterdag 27 oktober 2001 in de aula van het Letterkundig Museum in Den Haag, p. 3-7
– August Hans den Boef, Onvermijdlijk als een marktstandbeeld: Forums grootste trouvaille. Over Vestdijk, Forum en het modernisme, p. 8-13
– A.F. van Oudvorst, Forum bij Voskuil, p. 14-20
– Dik van der Meulen, Hermans over Du Perron: geestverwant en agressor, p. 21-28
– Edwin Fagel, De toverstaf van Léon Hanssen. Recensie van een monumentale biografie [over M. ter Braak], p. 29-36

15 (Parijs-nummer) – Nabestellen
– Francis Bulhof, Wandelingen door Parijs, mei 2001, p. 3-5
– Edwin Fagel, ‘Tenslotte zijn onze gevoelens wel het meest onfeilbare in ons’. Drie versies van Een Voorbereiding: een reconstructie van Du Perrons poëticale ontwikkeling, p. 6-20
– Francis Bulhof, Wandelingen door Parijs: februari 1934, p. 21-29 Kees Snoek, Annie Pohl, Portret van een tekenares, p. 30-36

14 – Nabestellen
– Stefan van den Bossche, Gistoux, E. du Perron en Jan van Nijlen, p. 3-16 Reinder Storm, Du Perron en Baudelaire, p. 17-24
– Kees Snoek, De romantische bronnen van ‘De Onzekeren’, p. 24-35

13 – Uitverkocht
– Paul E. Voorhoeve, André Malraux, voor hij Du Perron kende (en nog even erna), p. 3-18
– René Marres, Schuldvraag en vervolging in Du Perrons Schandaal in Holland, p. 19-27

12 – Uitverkocht
– Kees Snoek, De leertijd van een amateur: E. du Perron in Montmartre, p. 3-24
– Sjoerd van Faassen, Pierre H. Dubois (1917-1999), p. 25-30
– René Marres, Discussie over Du Perrons Het Land van Herkomst, p. 31-32

11 – Uitverkocht
– Leo Fiethen, Vigo Thelen en zijn vrienden in Nederland, p. 3-10
– Yves T’Sjoen, Een terrein van principes. De positionering van E. du Perron en Paul van Ostaijen n.a.v. de Avontuur-enquête (december 1927) en het literaire werk van Richard Minne, p. 11-27

10 – Nabestellen
– Corinna van Schendel, ‘Poesie’ van Eddy: notities bij versjes van E. du Perron in een poesie-album, p. 3-11
– Ronald Spoor, Een anecdote, p. 11-13
– Vilan van de Loo, Een wel zeer kordate moeder, p. 13-15
– Paul E. Voorhoeve, Waar wegen zich scheidden. Du Perron en Malraux, p. 15-26
– Reinder Storm en Louis Uding, In memoriam Pierre H. Dubois (1917-1999), p. 27-28

9 – Uitverkocht
– Kees Kuik, Afscheidsbezoeken aan Eddy du Perron in een Amersfoorts pension, augustus 1936, p. 3-11
– Ronald Havenaar, Tegen de wormmens, vóór het levende individu. Du Perron en de politiek, p. 11-18
– Manu van der Aa, Don Quichotte te Soerabaja: onderweg in den regen? Over Du Perrons debuutverhaal, p. 19-21
– Mels de Jong, Du Perron en Léautaud, p. 21-23
– Manu van der Aa, In memoriam Gille du Perron (1926-1998), p. 23-24

8 – Uitverkocht
– R. van Steenhardt Carré, Zwijgen of politiek bedrijven. De individualist in conflict met het collectieve denken, p. 3-17
– Paul E. Voorhoeve, Précision sur les rapports entre Malraux et Du Perron au temps de la genèse de La Condition humaine, p. 18-23

7 – Nabestellen
– Kees Snoek, Zonder pantser. Du Perrons verhouding tot Soetan Sjahrir en diens kring, p. 3-26
– Reinder Storm, De schrijver over zijn boekjes. Een prospectus van E. du Perron, p. 27-32

6 – Nabestellen
Kees Snoek, Een souverein romanticus: Beekmans selectieve beeld van Du Perron, p. 3-15
René Marres, Du Perrons Het Land van Herkomst: een verhuld autobiografisch boek, p. 16-23

5 – Uitverkocht
Jean Desgives, [Transcriptie van zijn radioprogramma over E. du Perron, uitgezonden door Radio Nederland Wereldomroep (1977)], p. 3-26

4 – Uitverkocht
– Radboud Kuypers, Du Perron en Larbaud: een ontmoeting, p. 3-8
– Ronald Spoor, Larbaud over Du Perron, p. 8-9
– Radboud van Steenhardt Carré, ‘Aangewezen op de genade van enkelen’. Du Perron en Ter Braak op zoek naar publicatiemogelijkheden in hun strijd tegen het fascisme en het nationaal-socialisme, p. 10-29
– Paul E. Voorhoeve, Een uitzonderlijk panopticum [over Albert Vigoleis Thelen], p. 29-31

3 – Uitverkocht
– René Marres, Was E. du Perron een schrijftafelpotenrammer? p. 3-6
– Petra Mars, Schrijfster in de schaduw [over Elisabeth de Roos], p. 7-14
– Manu van der Aa, Anatomie van een pseudoniem. Over Duco Perkens, p. 15-22
– Margreet van der Wal, Een gedenkwaardig bezoek. Excursie naar Gistoux op 13 mei 1995, p. 22-24

2 – Nabestellen
– Margreet van der Wal en Radboud van Steenhardt Carré, Interview met Pierre H. Dubois, p. 5-21
– Pierre H. Dubois, De betekenis van Du Perron, p. 22-27

1 – Uitverkocht
– Léon Hanssen, ‘Moedige wanhoop’ als cultuurkritiek. Achtergronden van een vriendschap: E. du Perron en Menno ter Braak, p. 4-18
– Reinder Storm, E. du Perron en de bibliografie; een kort overzicht, p. 19-22
– Matthijs van Nieuwkerk en Petra Possel, Interview met Paul Voorhoeve, p. 23-26