Du Perron Digitaal

Het E. du Perron Genootschap heeft op 15 oktober 2015 de website www.eduperron.nl gelanceerd. De werken van Du Perron, zijn handschriften, brieven en foto’s zijn gedigitaliseerd en online beschikbaar voor iedereen

De realisering van het project gaat stapsgewijs. Op dit moment zijn alle zelfstandig verschenen publicaties van Du Perron op de website aanwezig, een groot deel van zijn bijdragen aan kranten en tijdschriften, nagenoeg alle bewaard gebleven brieven van en aan Du Perron en een ruime verzameling beeldmateriaal, waaronder een zevental door hemzelf bijgehouden fotoalbums.

Ga naar de website Eduperron.nl