Lid worden

Doelstelling
Het EdPG stelt zich ten doel de kennis ten aanzien van E. du Perron, zowel van zijn persoon als van zijn werk te verdiepen en bij te dragen aan de waardering voor zijn blijvende literaire, kunstzinnige en maatschappelijke betekenis. Dit doel zal op alle passende wijzen worden nagestreefd. (artikel 3 van de Statuten)

Contributie
De contributie voor het E. du Perron Genootschap is € 39,- per jaar.
De abonnementsprijs op Cahiers voor een lezer bedraagt € 22,- per jaar.
Betaalwijze: NL82INGB0000235127 t.n.v. EDPG.

ANBI
E. du Perron Genootschap is geregistreerd als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is doneren aan het genootschap zeer aantrekkelijk. Men kan tot 31 december 2017 125% van de belasting aftrekken, dus meer dan wat men schenkt. Lees verder